• Výberový chov:
 •  
 • Chovnosť od: vek pes 15 mesiacov, suka 18 mesiacov
 • Chovnosť do:pes bez obmedzenia veku, suka posledný vrh v roku dovŕšenia veku 8 rokov
 • Bonitácia po dovŕšení veku 12 mesiacov
 • 2 x výstava z toho 1 x klubová - ocenenie výborný – získané po dovŕšení 12 mesiacov, suka môže byť aj VD
 • Klubové SVMP, LSMP, JS MP, FSMP
 • DBK do 2/2
 • suka môže mať v jednom kalendárnom roku len jeden vrh
 • Počet vrhov suky za život 4 s možnosťou žiadosti o výnimku výbor klubu v prípade vynikajúceho spojenia

 1. Voľný chov:
 2.  
 3. Chovnosť od: vek pes 15 mesiacov, suka 18 mesiacov
 4. Chovnosť do: pes bez obmedzenia veku, suka posledný vrh v roku dovŕšenia 8 rokov
 5. Bonitácia po dovŕšení veku 12 mesiacov
 6. 4 x výstava, z toho 1 x klubová, l x špeciálna, l x medzinárodná – po dovŕšení 12 mesiacov s ocenením výborný, suka môže byť aj VD
 7. DBK dobrovoľné (do 3/3 – je nutné kryť s 0/0)
 8. Suka môže mať v jednom kalendárnom roku len 1 x šteniatka a za celý život 4 x
 9. Pri extrémne vydarených jedincoch je možnosť požiadať o výnimku výbor klubu